About Us

ขอเริ่มด้วยคำถาม
  • ตั้งแต่เกิดจนโต ตั้งแต่ตื่นจนหลับ เราสะสมสารเคมีในร่างกายจากของกินของใช้ไปมากน้อยเท่าใด ?
  • ทุกวัน ทุกเดือน ทุกปี เรารับเอาสารเคมีเข้าร่างกายเราจากสิ่งที่เรากินและใช้ไปมากขนาดไหน ?
  • ในทุกผลิตภัณฑ์ที่เรากินเราใช้ มีสารเคมีอันเป็นสาเหตุหรือต้องสงสัยว่าเป็นสาเหตุของโรค ปะปนอยู่มากน้อยเพียงใด ?
  • จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าทุกบาทที่เราจ่ายจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมีให้ตัวเราเอง ลูกหลานเรา และคนที่เรารัก ทุกคน ?


จุดเล็ก ๆ จากฟาร์มเล็ก ๆ คนตัวเล็ก ๆ

เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2554 ในฟาร์มเห็ดแห่งหนึ่งที่นครราชสีมา จากเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งที่ทำฟาร์มเห็ดหลินจือ และมีความรู้พิเศษเรื่องการสกัดสารสกัดแบบ bio-fermentation พร้อมมีคุณแม่ที่ปรึกษาที่น่ารัก อดีตนักวิชาการหัวหน้าห้องแล็บของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ริเริ่มต่อยอดผลิตภัณฑ์จากแค่ปลูกเห็ดมาทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพิ่มเติม คือเครื่องสำอาง (ผลิตภัณฑ์ตัวแรกคือ Moisturiser) แล้วก็ให้กลุ่มเพื่อนด้วยกันเอาไปทดลองใช้และเป็นตัวแทนจำหน่าย จนกระทั่งกลางปี 2556 เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นระหว่างเช้าอันงัวเงียที่บ้านหลังหนึ่งในเขตอำเภอศรีรา จังหวัดชลบุรี แล้วทุกอย่างก็เริ่มต้นขึ้น เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อย ๆ พัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งรูปแบบการดำเนินงาน จากแค่กลุ่มเพื่อนเปลี่ยนเป็นบริษัท จากผลิตภัณฑ์ไม่กี่ตัว พัฒนามาเป็นหลายตัว จากแค่เน้นการทำตลาดผลิตภัณฑ์แบบ single brand เป็น multiple brand แล้วสุดท้ายเพื่อเป็นประตูนำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ organic แท้สู่ผู้ใช้ให้มากขึ้นและง่ายขึ้นเราจึงตัดสินใจทำร้านชื่อ “Just Organic Shop” ซึ่งเป็นเหมือนผลพวงความรู้ ความชอบ และความตั้งใจของเพื่อน ๆ ที่เหมือนกัน และเรายังหวังที่จะถ่ายทอดความรู้ในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสู่ผู้บริโภคและสังคมต่อ ๆ ไป ให้มากขึ้นเรื่อย ๆ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สุขภาวะเปลี่ยนตาม - คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบสวยหรู

Just Organic Shop เกิดจากความตั้งใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งที่มีความรักและความรู้ในผลิตภัณฑ์ organic และธรรมชาติแท้ ซึ่งรวมตัวกันเนื่องจากเห็นสภาพปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย การกินการอยู่ของคนในยุคใหม่ ตั้งแต่เกิดจนโต ตื่นจนหลับ ล้วนเต็มไปด้วยของกินของใช้ที่ประกอบด้วยสารเคมีสังเคราะห์มากมาย สะสมในร่างกายทุกเมื่อเชื่อวัน สารเคมีบางชนิดเป็นสาเหตุของโรคภัยเช่น มะเร็ง ความพิการหรือความผิดปกติของทารกในครรภ์ หรืออาการแพ้ ต่าง ๆ สุดท้ายทุกคนล้วนมีความเสี่ยงต่อโรคภัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากของที่กินและใช้เหล่านั้น ซ้ำร้ายไปกว่านั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับวงจรการผลิตและบิโภคของกินของใช้เหล่านั้น ตั้งแต่ตัวเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ ต่างได้รับผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้เป็นห่วงโซ่ไม่จบสิ้น รวมทั้งสภาพแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ ก็ต่างได้รับการปนเปื้อนไปด้วย วงจรเหล่านี้ต่างเกี่ยวเนื่องส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่ไม่หยุดหย่อนหากแนวโน้มค่านิยมการผลิตและบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีไม่ได้ถูกทำให้ลดลง

คำถามที่ไม่ต้องการคำตอบสวยหรู

คำถามคือ เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านเรา มีศักยภาพสูงมากในการเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์ Organic โลก แต่ทำไมคนไทยยังต้องทนใช้ผลิตภัณฑ์เคมีที่มีประเด็นปัญหาสุขภาพ? หรือบางคนที่ชอบใช้ผลิตภัณฑ์ organic แท้ ต้องจ่ายเงินแสนแพงกับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ (หรือที่ผลิตเองในประเทศ) ทั้งที่วัตถุดิบหลักบางตัวที่แบรนด์ต่างประเทศเหล่านั้นใช้ ล้วนเอามาจากเมืองไทยทั้งสิ้น? ทำไมพืชที่เติบโตในเมืองไทยและประเทศใกล้เคียงมีสารที่มีประโยชน์มากมาย ทั้งสารออกฤทธิ์ทางยา วิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในปริมาณสูง เหมาะมากในการนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ organic ทั้งของกินและของใช้ แต่ไม่ได้รับการนำมาสกัด หรือพัฒนาเท่าที่ควร สุดท้ายคนที่เอาไปต่อยอดคือต่างชาติแล้วเอามาขายเราแพง ๆ ? ทำไมผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีเป็นส่วนประกอบหลากหลายยี่ห้อในตลาด จึงหลอกลวงผู้บริโภคผ่านมายาคติทางการตลาดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ organic สุดท้ายผู้บริโภคจ่ายแพงขึ้น แต่สิ่งที่ได้กลับไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือ organic แท้ ทำไมผู้บริโภคต้องเป็นเหยื่อของมายาการตลาดและการโฆษณา?....

คำตอบคือ เราควรเลิกตั้งคำถามลม ๆ แล้ง ๆ เหล่านั้นเสีย......แล้วหันหน้าลงมือทำ ควรมีคนหรือกลุ่มคนต่าง ๆ มาร่วมกันสร้างวงจรที่เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ และผู้บริโภค มีสุขภาพที่ดีจากวงจรผลิตภัณฑ์ organic และธรรมชาติแท้ ให้กระจายมากขึ้น จนเกิดเป็นไลฟ์สไตล์ (life style) ของคนในสังคมอย่างเป็นวงกว้าง สุดท้ายแล้วสุขภาวะของทุกคนตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูก ผู้ผลิต จนถึงผู้บริโภค มันจะดีเอง

วงจรที่ควรถูกสร้าง

Just Organic Shop จึงเกิดขึ้นจากกลุ่มคนดกลุ่มเล็ก ๆ ที่เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อ โดยเรามีพื้นฐานความรู้ด้านการทำสารสกัด การทำผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ organic พร้อมมีที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ต้องการใช้ความรู้ความสามารถที่มี เพื่อสร้างวงจรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและ organic แท้ ให้ทุกคนในวงจรมีสุขภาพและชีวิตที่ดี อาจเป็นเหมือนหยดน้ำเล็ก ๆ ที่รวมตัวกันเข้ากับคนกลุ่มอื่น ๆ ที่เดินไปในทางเดียวกัน เพื่อสร้างทะเลสาบใสสะอาดให้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากสืบต่อไป เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของแต่ละคน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อชาติบ้านเมืองที่ดี เพื่อโลกที่ดี แก่ตัวเราเอง แก่คนที่เรารัก แก่ลูกค้า และคนรอบข้างเราต่อไป


Powered by MakeWebEasy.com